Ettevõtte etapp

Selles etapis käivitad oma ettevõtte või uurid, kuidas olemasolevat ettevõtet tõhusamalt käima lükata.

Finants
Nõuanne
Õppeained
Ruumid
Võrgustik
Finants

Prototron

Võta ühendust:

Siim Lepisk, tel +372 5191 9983

siim@prototron.ee

Hea mõte väärib teostamist. Seepärast asutasidki Swedbank, Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool rahastu Prototron, toetamaks noori ettevõtjaid rahaliselt esimese töötava tootenäidise ehk prototüübi väljatöötamisel. Prototron toetab roheliste tehnoloogiate, elektroonika, mehhatroonika ja infotehnoloogia valdkonda

TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus EIK

http://eik.ut.ee/

„Kaleidoskoop“ on tudengite äriideede ja projektide võistlus, mis toimub 2 korda aastas: mais ja detsembris. Auhinnad, TÜ-lt, Tartu linnalt ja muudelt partneritelt. Loe lähemalt.

Tartu Ärinõuandla

info@tartu.bas.ee

Tel: 7 428 402

Ärinõuandla ise raha ei jaga, küll aga annab nõu, kust raha taotleda: finantseerimismeetmete alane konsultatsioon ja EASi starditoetuse nõustamine.  Loe lähemalt.  

eas@eas.ee, tel: 6279 700

Lõuna-Eesti esindus Tartus

tel: 73 86 000

Tartu Ärinõuandla

info@tartu.bas.ee

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt saab taotleda äriplaani alusel ettevõtte starditoetust, kasvutoetust ja muid ettevõtlustoetusi. Loe lähemalt: alustavale ettevõtjale, tegutsevale ettevõtjale, mittetulundusühingule. Toetusmeetmete nõustamine ka Tartu Ärinõuandlalt.

VEGA fond

Kontakt: TÜ Ideelabor

kalev.kaarna@ut.ee, tel 53416194

VEGA fond toetab üliõpilaste ja teadlaste teadmismahukaid arendusprojekte, mille eesmärk on viia innovaatilised lahendused igapäevakasutusse. Fond on avatud kõigi valdkondade projektidele ja ei sea piiranguid projekti eelarvele.

Ajujaht“ on üle-eestiline äriplaanide konkurss, kus võitjatele on rahalised auhinnad äriidee edasiarendamiseks.

buildit@buildit.ee

Tel: +372 5228 248

 

Kiirendiprogrammi vastuvõetud ettevõttele (riistvara, elektroonika, robootika vms valdkonnas) kuni 20 000 eurot 10-15-protsendilise osaluse eest ettevõttes.

Nõuanne

Tallinna Teaduspark Tehnopol,

Startup Inkubaator.

Võta ühendust meeskonnaga.

info@tehnopol.ee

Tel: +372 4 800 200; mob: +372 56 800 200

Tallinna Teaduspargi Technopol Startup Inkubaator aitab teoks teha tehnoloogiaettevõtte ideed. Inkubaatori fookusvaldkonnad on IKT, keskkonnatehnoloogia, mehhatroonika ja eluteadused.

Protokeskuse tehnikajuht

alo.peets@ut.ee
Tel: 5354 1122

Ideelabor

Tel: 737 4817

 

Sul on innovaatiline idee, aga puudub lahendus? TÜ Ideelabori protokeskus pakub koostöös Tehnoloogiainstituudi inseneridega tuge innovaatiliste ideede katsetamisel ja arendamisel.  Vajadusel aitame Sinu ideele rahastust leida. Iseseisvaks tööks protolabori seadmetega (seadmete rent) tuleb läbida täiendusõppe kursus „Elektroonika ja prototüüpimise erilabor“. Uuri lähemalt protokeskusest.

info@teaduspark.ee

Tel: 746 0506, 738 3005

Firmade nõustamine ja abi rahvusvaheliste suhete loomisel. Vaata lähemalt.

biopark@biopark.ee

Tel: +372 7383 053

Meie nõustamisvaldkonnad on: ettevõtte strateegiline analüüs ja organisatsiooni audit; finantsplaneerimine ja raamatupidamisteenus; turunduskonsultatsioon ja tugi ekspordi edendamisel; abi rahastusvõimaluste ja investorite leidmisel; võrgustumis- ja tehnoloogiasiirde teenused.

Kaubanduskoja Tartu esindus

tartu@koda.ee

Tel: +372 744 2196

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pakub konsultatsioone õiguse, väliskaubanduse ja tolli ning Euroopa Liidu alal. Kaubanduskoja liikmele kokku 3 tundi konsultatsioone aastas tasuta.

Tartu Loomemajanduskeskus

http://loovtartu.ee/lmk/ettevotjale/inkubatsioon/tugiteenused

 

Inkubaatorisse sisenenud ettevõtjale pakub Loomemajanduskeskus tuge oma ettevõtte käivitamisel ning kasvamisel (konsultatsioonid, ühisturundus, koolitused).  Loe lähemalt.

anne.ligi@tartu.bas.ee

Tel: 7428402

Tartu Ärinõuandla

Mentorklubi

Mentorklubis jagavad juba tegutsevad ettevõtjad kogemusi ja nõuandeid ettevõtte arnedamiseks. Loe lähemalt.  

Tartu Ärinõuandla

info@tartu.bas.ee

Tel: 7 428 402

 

Alustavate ja kuni 3 aasta vanuste ettevõtete nõustamine (kuni 5 tundi tasuta): arendusplaanide toetused riiklikest tugiprogrammidest; tugiprogrammide põhitingimused ja valik; investeeringuprojekti ettevalmistamine; koostööpartnerite leidmine; ekspordiplaan. Info EAS-i meetmete ja programmide kohta, alustava ettevõtja baaskoolitused. Loe lähemalt.

TÜ karjääritalitus

aivar.pere@ut.ee

Tel: 737 4810

TÜ karjääritalituse kogenud ettevõtluskonsultant Aivar Pere aitab Sul pidada plaane, kuidas äri arendamisega edasi liikuda. Küsi samast, millistel tingimustel ja kuidas saab taotleda ettevõttele  ülikooli spin-off-ettevõtte staatust. Võta julgesti ühendust!

buildit@buildit.ee,

Tel: +372 5228 248

Tartu Teaduspark

Buildit pakub 3+1 kuud kiirendiprogrammi 2-3 korda aastas toimuva äriideede konkursi tugevamatele projektidele + kuni 20 000 € rahastamist osaluse eest ettevõttes. Seminarid ja infopäevad riistvara- ja äriarenduse teemadel.

Tartu Ülikool

tao@ut.ee

tehnoloogiasiirde talitus

 

 

 

 

 

TÜ tehnoloogiasiirde talituse spetsialistid aitavad välja selgitada, kas Sinu idees peitub autorikaitse objekt ja mil viisil korraldada intellektuaalomandi kaitset, aga ka kuidas leida ideele rakendust. TÜ üliõpilane, küsi täpsemalt tehnoloogiasiirde talitusest,  intellektuaalomandi valdkonna juristilt või ettevõtlussuhete spetsialistilt.

Õppeained

Tallinna Teaduspark Tehnopol

Tehnopol pakub nii Tallinnas toimuvaid kui ka veebipõhiseid koolitusi alustavatele ja juba tegustevatele ettevõtjatele. Võid hankida uusi teadmisi autoriõigustest ja rahandusest kuni tehniliste lahendusteni. Loe Tehnopoli sündmuste kalendrist www.tehnopol.ee/kalender lähemalt, milliseid koolitusi ja millal pakutakse. Tehnopoli Startup Inkubaatori fookusvaldkonnad on IKT, keskkonnatehnoloogia, mehhatroonika ja eluteadused.  

Protokeskuse tehnikajuht

Alo Peets, alo.peets@ut.ee

Tel: 5354 1122

 

 

Täiendusõppe programmis „Elektroonika ja prototüüpimise erilabor“ tutvud 24 tunni jooksul moodsa proto- ja elektroonikalabori inventari ja töökeskkonnaga ning omandad oskused tööks selles keskkonnas. Kursuse teooria osa toimub TÜ moodle’i keskkonnas ja praktiline töö TÜ protokeskuses (Nooruse 1, ruumid 110 ja 113). Koolitust on võimalik läbida eesti ja/või inglise keeles. Uuri lähemalt TÜ Ideelabori protokeskusest.  

Tartu Loomemajanduskeskuse ettevõtted:

http://loovtartu.ee/lmk/lmk-ettevotted

Soorita oma erialapraktika Tartu Loomemajanduskeskuse inkubatsioonis olevates loomeettevõtetes. Kokkulepe otse ettevõtjaga.

Tartu Teaduspark

info@teaduspark.ee

Tel: 746 0506, 738 3005

Praktikantide kaasamine metallilõiketeenuste pakkumiseks. Ärikiirendi opereerimise assisteerimine. Energia kokkuhoiu ja taastuvenergia kasutamise praktikad. Tööpraktika teaduspargi firmades saab vormistada praktikana 6 EAP ulatuses. Loe lähemalt: ProtoLab, Buildit, TREA, Teaduspark.  

Tartu Ülikool

ettevõtluse õppetool

info@evk.ut.ee

Õppeaines „Praktiline väikeettevõtlus“ rakendavad õppijad praktikas omandatud teadmisi äriplaanide ja projektide koostamiseks, käivitamiseks, arendamiseks. ja juhtimiseks. Alustatakse tegevust ettevõtjana või viiakse ellu projekt. Kursus lõpeb praktikaaruande kaitsmisega.

LMK inkubatsioon

liis@lmk.ee

Loomemajanduse valdkonna ja ettevõtluse teemalised koolitused või seminarid Tartu Loomemajanduskeskuses inkubatsioonis olevatele ettevõtjatele kord kvartalis tasuta.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Tartu esindus

tartu@koda.ee

Tel: +372 744 2196

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab ettevõtlussuunitlusega koolitusi ja seminare: ekspordi-, maksu- ja raamatupidamiskoolitused, sihtturu ka uusi tehnoloogiaid tutvustavad seminarid jms. Loe lähemalt.

Tartu Ärinõuandla

info@tartu.bas.ee

Tel: 7 428 402

 

Alustava ettevõtja baaskoolitused ja valdkondlikud teemakoolitused. Loe lähemalt.

Tartu Biotehnoloogia Park

biopark@biopark.ee

Tartu Biotehnoloogia Pargi valdkondlikud koolitused 3-4 korda aastas.  Loe lähemalt.

ProtoLab

http://protolab.ee/

info@protolab.ee

Tel: +372 763 5417

 

ProtoLab pakub koolitusi: freesimiskoolitused, treimiskoolitused, toote elutsükli koolitused, CAD/CAM tarkvarade koolitused.  

Tartu LV ettevõtlusosakond

evo@raad.tartu.ee

Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakond pakub ettevõtjatele mitmesuguseid koolitusi. Loe lähemalt!

Tel: 7 428 402

info@tartu.bas.ee

Tartu Ärinõuandla korraldab alustava ettevõtja baaskoolitusi ja valdkondlikke teemakoolitusi.  Loe lähemalt.

Tartu Ülikool,

ettevõtluse õppetool,

info@evk.ut.ee

TÜ ettevõtluse õppetooli õppeaines „Ettevõtja praktiliste oskuste baaskursus“ omandad põhiteadmised ja praktilised oskused äriplaanide ja projektide kavandamiseks ja rahastamiseks (baaskursus I) ja äriplaanide ja projektide koostamiseks, käivitamiseks, arendamiseks ja juhtimiseks (baaskursus II). Vaata lähemalt ÕISist.

Tartu Ülikool,

ettevõtluse õppetool,

info@evk.ut.ee

„Äriplaan“ on valikaine  TÜ majandusteaduskonna ja vabaaine teiste teaduskondade kõigi õppeastmete üliõpilastele. Õppeaine arendab ettevõtlikkust ning õpetab ettevõtlusteadmisi ja -oskusi (soovitavalt) erialase äriplaani koostamise käigus. Vaata lähemalt ÕISist!

Protolab

info@protolab.ee

Protolab pakub: CAD/CAM tarkvarade koolitused, CNC tööpinkide operaatorite koolitus treimise ja freesimise alal.

Ruumid

Tehnopol

Tel: +372 4 800 200
Mobiiltel: +372 56 800 200
E-post: info@tehnopol.ee

Suurepärased ja paindlike tingumustega kontori-, labori- või tootmispinnad leiate Tallinna Teaduspargis Tehnopol.

Tartu Biotehnoogia Park, BeoMed inkubaator

http://biopark.ee/biomed-sa

biopark@biopark.ee

Tel: +372 7383 053

Tartu BioMed ettevõtlusinkubaator pakub: ruumide rent eluteaduste valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja seminariruumide rent valdkondlike ürituste korraldamiseks.

Tartu Teaduspark

info@teaduspark.ee

Techlab

pearu@teaduspark.ee

Tartu Teaduspargis kontori-, labori-, lao-, koosoleku- ja seminariruumid ettevõtjatele. Techlab tootearendajatele: 10 000 m2 rendipinda.

Tartu Loomemajandus-keskus

auli@lmk.ee

 

 

Tartu Loomemajanduskeskuse stuudio- ja kontoriruume saavad rentida inkubatsiooniga liitunud ettevõtted; seminari- ja koosolekuruume kõik soovijad. Võta ühendust!

Stuudio- ja kontoriruumide rent  Loomemajanduskeskuses inkubatsiooniga liitunud ettevõtetele. Seminari- ja koosolekuruumide rent kõigile soovijatele. Võta ühendust!

Võrgustik

Tehnopoli Startup Inkubaator

Võta ühendust Inkubaatori meeskonnaga.

Tallinna Teaduspargi Technopol Startup Inkubaator aitab teoks teha tehnoloogiaettevõtete ideid. Startup Inkubaatori fookusvaldkonnad on IKT, keskkonnatehnoloogia, mehhatroonika ja eluteadused.

Tel: 737 4810

aivar.pere@ut.ee

Ülikoolist võrsunud ligi 50 äriühingut on asutanud ja/või neis töötavad ülikooli töötajad ja üliõpilased, kes kasutavad erialast kompetentsi ettevõtluses. Loe lähemalt.

Info@teaduspark.ee

Tel: 746 0506, 738 3005

Tartu Teaduspark pakub abi rahvusvaheliste suhete loomisel. Tehnoloogiliste ja ärialase koostöö profiilide koostamine, B2B kontaktürituste ja infopäevade korraldamine. Spetsiifilisemate päringute suunamine teistele partneritele (Enterprise Europe võrgustik, Horizon2020, intellektuaalomandi küsimused jmt).

Tartu Biotehnoloogia Park,

biopark@biopark.ee,

Tel: +372 7383 053

 

Tartu Biotehnoloogia Pargi kaudu pääsed biotehnoloogia ja meditsiiniettevõtete võrgustikku ja saad abi kontaktide leidmisel.

Ärikiirendi Buildit

buildit@buildit.ee

Tel: +372 5228 248

Seminarid, infopäevad ja kontaktide loomine riistvara- ja äriarenduse teemadel. Loe lähemalt.

Tartu Loomemajandus-keskus

http://loovtartu.ee/lmk/kontakt

Tartu Loomemajanduskeskuse võrgustikud: LMK inkubaatori ettevõtete võrgustik ja FB (4000 liiget),  Ajujaht, Loov Eesti, Eesti Disainikeskus, filmitootjate võrgustik

anne.ligi@tartu.bas.ee

Tel: 7428402

Tartu Ärinõuandla

Mentorklubi

Mentorklubis jagavad juba tegutsevad ettevõtjad kogemusi ja nõuandeid ettevõtte arnedamiseks. Loe lähemalt.  

TÜ Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus EIK,

ettevõtluse õppetool

KALEIDOSKOOP on tudengite äriideede ja projektide võistlus, mis toimub 2 korda aastas. Auhinnad, TÜ-lt, Tartu linnalt ja muudelt partneritelt. Kohal on mentorid, investorid ja inkubaatorite esindajad.

Aune Lillemets

aune@sev.ee

tel: 5118537

www.sev.ee

 

Kui Sul on plaan tegelda sotsiaalse ettevõtlusega, leiad mõttekaaslasi ja abi Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus.      

Esmalt vali staatus ja valdkonnad
Olen tudeng
Olen linnakodanik
Valdkonnad