Tere tulemas ETTEVÕTLUSTEEKAARDILE! Kaardil liikumist alusta FILTRIST. Märgi, kas oled tudeng või muu linnakodanik. Vali filtrist oma tegevusvaldkond. Klõpsates valitud ETAPI ikoonile, sisened teekaarti.

Kui sul on hea idee ja mõtled, kuidas viia see ellu,  vali teekonna esimene etapp – ALUSTA ÄRIIDEEST.

Vali teine etapp LAO ÄRILE VUNDAMENT, kui arendad oma ärimudelit, kavandad tooteid-teenuseid ja valmistad prototüüpi ning soovid rajada ettevõtte.

Kolmas etapp LÜKKA ETTEVÕTE KÄIMA vali siis, kui ettevõte on vaja tõhusalt tööle rakendada.

Ämblikus liigu Sind huvitavasse SEKTORISSE – nõuanded, õppeained ja koolitus, ruumid, rahastusvõimalused või võrgustik –, sikuta ikoon endale mugavasse paika ning asu teele. Head reisi ettevõtlusteel!